پوستر فیلم  جوجه بامزه کجاست

جوجه بامزه کجاست

.20دقیقه
مجموعه انیمیشن «جوجه بامزه کجاست» داستان جوجه بامزه ای است که عاشق تفریح و ماجراجویی در طبیعت می باشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال جوجه بامزه کجاست

William Hoareau
Aurelia Sellier

خلاصه محتوا

مجموعه انیمیشن «جوجه بامزه کجاست» داستان جوجه بامزه ای است که عاشق تفریح و ماجراجویی در طبیعت می باشد.