پوستر فیلم  جوجه بامزه کجاست

جوجه بامزه کجاست

Where is Chicky Funny Chicky

.20دقیقه
مجموعه انیمیشن «جوجه بامزه کجاست» داستان جوجه بامزه ای است که عاشق تفریح و ماجراجویی در طبیعت می باشد.
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

تصاویر و جزییات سریال جوجه بامزه کجاست

 سریال جوجه بامزه کجاست
 سریال جوجه بامزه کجاست
 سریال جوجه بامزه کجاست
 سریال جوجه بامزه کجاست
 سریال جوجه بامزه کجاست

عوامل سازنده سریال جوجه بامزه کجاست

William Hoareau
Aurelia Sellier

درباره سریال جوجه بامزه کجاست

مجموعه انیمیشن «جوجه بامزه کجاست» داستان جوجه بامزه ای است که عاشق تفریح و ماجراجویی در طبیعت می باشد.