ناموجود

صلیب طلاییThe Golden Cross‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  صلیب طلایی

کارگردان: عبدالله باکیده

محصولایران
گروهی رزمنده که برای یافتن جعبه سیاه مأموریت دارند درمحاصرة دشمن قرار می گیرند و شکست می خورند. گروهی دیگر به محل اعزام می شوند که رهبری آن به عهده ی برادر فرمانده ی گروه قبلی است...
فیلم‌های پیشنهادی