پوستر فیلم  مزرعه شادی

مزرعه شادی

سریالایرانی
.7دقیقه
انیمیشن «مزرعه شادی» درباره حیوان های بازیگوشی است که در مزرعه ای در کنار هم زندگی می کنند و با شیطنت هایی که انجام می دهند اتفاقات جالب و عجیبی را رغم می زنند.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

انیمیشن «مزرعه شادی» درباره حیوان های بازیگوشی است که در مزرعه ای در کنار هم زندگی می کنند و با شیطنت هایی که انجام می دهند اتفاقات جالب و عجیبی را رغم می زنند.