پوستر فیلم  مزرعه شادی

مزرعه شادی

Fun Farm

سریالایرانی
.7دقیقه
انیمیشن «مزرعه شادی» درباره حیوان های بازیگوشی است که در مزرعه ای در کنار هم زندگی می کنند و با شیطنت هایی که انجام می دهند اتفاقات جالب و عجیبی را رغ...

تصاویر و جزییات سریال مزرعه شادی

 سریال مزرعه شادی
 سریال مزرعه شادی
 سریال مزرعه شادی
 سریال مزرعه شادی
 سریال مزرعه شادی

درباره سریال مزرعه شادی

انیمیشن «مزرعه شادی» درباره حیوان های بازیگوشی است که در مزرعه ای در کنار هم زندگی می کنند و با شیطنت هایی که انجام می دهند اتفاقات جالب و عجیبی را رغم می زنند.