ناموجود

بادیگاردBodyguard

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بادیگارد

محصولایران

«باديگارد» درباره محافظی شخصی است که از جان يکي از شخصيت‌های مهم نظام محافظت میکند اما در جايی و براساس حوادثی متوجه میشود که او بيش از آن که به فکر نظام باشد به فکر منافع شخصی است. محافظ شخصی دچار تشکيک میشود و همين امر باعث میشود که محافظت از آن فرد را کنار بگذارد. اما به دليل خدمات و خلوصی که در وی وجود دارد او را به محافظت از فرد ديگری میگمارند که يکی از فعالان هسته‌ای کشور است.

فیلم‌های پیشنهادی