بادیگارد
بستن
پوستر فیلم  بادیگارد

بادیگارد

فیلمایرانی
.1ساعت و45دقیقه
فیلم «بادیگارد» درباره محافظی به نام «حیدر» است که از جان یکی از شخصیت های مهم نظام محافظت می کند. او بر اساس حوادثی دچار شک و تردید می شود و همین امر باعث اقداماتی از جانبش می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بادیگارد

خلاصه محتوا

فیلم «بادیگارد» درباره محافظی به نام «حیدر» است که از جان یکی از شخصیت های مهم نظام محافظت می کند. او بر اساس حوادثی دچار شک و تردید می شود و همین امر باعث اقداماتی از جانبش می شود.