بادیگارد
بستن
پوستر فیلم  بادیگارد

بادیگارد

Bodyguard

فیلمایرانی
.1ساعت و45دقیقه
فیلم «بادیگارد» درباره محافظی به نام «حیدر» است که از جان یکی از شخصیت های مهم نظام محافظت می کند. او بر اساس حوادثی دچار شک و تردید می شود و همین امر...

تصاویر و جزییات فیلم بادیگارد

 فیلم بادیگارد
 فیلم بادیگارد
 فیلم بادیگارد
 فیلم بادیگارد

عوامل سازنده فیلم بادیگارد

درباره فیلم بادیگارد

فیلم «بادیگارد» درباره محافظی به نام «حیدر» است که از جان یکی از شخصیت های مهم نظام محافظت می کند. او بر اساس حوادثی دچار شک و تردید می شود و همین امر باعث اقداماتی از جانبش می شود.