پوستر فیلم  هتل روآندا

هتل روآندا

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «هتل روآندا» داستان یک هتل دار به نام «پل روسساباجینا» است که در جریان درگیری بین قبیله اش با قبیله «تونسی» نمی تواند دست روی دست بگذارد و به پناهندگان قبیله رقیب، در هتل جا دهد. همین امر باعث می شود وارد ماجراها و اتفاقاتی تازه گردد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم هتل روآندا

Terry George
A. Kitman HoTerry George
Naomi Geraghty

خلاصه محتوا

فیلم «هتل روآندا» داستان یک هتل دار به نام «پل روسساباجینا» است که در جریان درگیری بین قبیله اش با قبیله «تونسی» نمی تواند دست روی دست بگذارد و به پناهندگان قبیله رقیب، در هتل جا دهد. همین امر باعث می شود وارد ماجراها و اتفاقاتی تازه گردد.