قمار
بستن
پوستر فیلم  قمار

قمار

مستندایرانی
.1ساعت و15دقیقه
مستند «قمار» به بررسی رابطه پنهان ایران و آمریکا در مذاکرات «مک فارلین» می پردازد و رابطه با آمریکا را در سال ‌های پس از پیروزی انقلاب مورد واکاوی قرار می ‌دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند قمار

خلاصه محتوا

مستند «قمار» به بررسی رابطه پنهان ایران و آمریکا در مذاکرات «مک فارلین» می پردازد و رابطه با آمریکا را در سال ‌های پس از پیروزی انقلاب مورد واکاوی قرار می ‌دهد.