قمار
بستن
پوستر فیلم  قمار

قمار

Gambling

مستندایرانی
.1ساعت و15دقیقه
مستند «قمار» به بررسی رابطه پنهان ایران و آمریکا در مذاکرات «مک فارلین» می پردازد و رابطه با آمریکا را در سال ‌های پس از پیروزی انقلاب مورد واکاوی قرا...

تصاویر و جزییات مستند قمار

 مستند قمار
 مستند قمار
 مستند قمار
 مستند قمار

عوامل سازنده مستند قمار

درباره مستند قمار

مستند «قمار» به بررسی رابطه پنهان ایران و آمریکا در مذاکرات «مک فارلین» می پردازد و رابطه با آمریکا را در سال ‌های پس از پیروزی انقلاب مورد واکاوی قرار می ‌دهد.