ناموجود

جوان ایرانیJavan Irani

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  جوان ایرانی

محصولایران
جوان ایرانی، تنها دارای تکلیف نیست، بلکه آن ها حقوقی متناسب با شأن و جایگاه خویش دارند. داستان روایت دو خواهر است که به دلیل فضای سرد و بی روح مادی و ماشینی زندگی امروز در مناسبات روزمره زندگی خود دچار سردرگمی اند...
فیلم‌های پیشنهادی