پوستر فیلم  هفت

هفت

Seven

.2ساعت
فیلم «هفت» داستان دو کارآگاه جنایی به نام «دیوید میلز» و «ویلیام سامرست» است که در جست جوی یک قاتل سریالی هستند. این قاتل سریالی قربانیان خود را طبق ه...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم هفت

 فیلم هفت
 فیلم هفت
 فیلم هفت
 فیلم هفت
 فیلم هفت

عوامل سازنده فیلم هفت

David Fincher
Phyllis CarlyleArnold Kopelson
Andrew Kevin Walker
Howard Shore
Richard Francis-Bruce

درباره فیلم هفت

فیلم «هفت» داستان دو کارآگاه جنایی به نام «دیوید میلز» و «ویلیام سامرست» است که در جست جوی یک قاتل سریالی هستند. این قاتل سریالی قربانیان خود را طبق هفت گناه کبیره و به شکل وحشتناکی به قتل می رساند.