پای پیاده روی آبWater Walking Foot

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پای پیاده روی آب

کارگردان: داوود مرادیان

محصولایران
مستند «پای پیاده روی آب» به نقش آمریکایی ها در زمان جنگ ایران و عراق پرداخته است و حضور نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس را بیان می کند.
داوود مرادیان