پوستر فیلم  معلق

معلق

مستندایرانی
.47دقیقه
مستند «معلق» روایت‌ گر برشی از زندگی «صفر»، یکی از اعضای گروه تولید فیلم سینمایی «استراحت مطلق» ساخته «عبدالرضا کاهانی» است که می خواهد جایگاه خود را تغییر دهد.

عوامل سازنده مستند معلق

محمد کارت
سعید خانی
علی همراز

خلاصه محتوا

مستند «معلق» روایت‌ گر برشی از زندگی «صفر»، یکی از اعضای گروه تولید فیلم سینمایی «استراحت مطلق» ساخته «عبدالرضا کاهانی» است که می خواهد جایگاه خود را تغییر دهد.