معلق
بستن
پوستر فیلم  معلق

معلق

Suspended

مستندایرانی
.47دقیقه
مستند «معلق» روایت‌ گر برشی از زندگی «صفر»، یکی از اعضای گروه تولید فیلم سینمایی «استراحت مطلق» ساخته «عبدالرضا کاهانی» است که می خواهد جایگاه خود را ...

تصاویر و جزییات مستند معلق

عوامل سازنده مستند معلق

محمد کارت
سعید خانی
علی همراز

درباره مستند معلق

مستند «معلق» روایت‌ گر برشی از زندگی «صفر»، یکی از اعضای گروه تولید فیلم سینمایی «استراحت مطلق» ساخته «عبدالرضا کاهانی» است که می خواهد جایگاه خود را تغییر دهد.