اتاق جنگ
بستن
پوستر فیلم  اتاق جنگ

اتاق جنگ

War Room

مستندایرانی
.1ساعت و26دقیقه
مستند «اتاق جنگ» روایت های مسئولان سیاسی و اثرگذار در دوران جنگ از جمله «آیت الله هاشمی رفسنجانی»، «دکتر حسن روحانی»، «محسن رضایی» و چندتن از مسئولان ...

تصاویر و جزییات مستند اتاق جنگ

 مستند اتاق جنگ
 مستند اتاق جنگ
 مستند اتاق جنگ
 مستند اتاق جنگ

عوامل سازنده مستند اتاق جنگ

مصطفی حریری
سید سلیم غفوری
مصطفی حریری
امیر کیانی

درباره مستند اتاق جنگ

مستند «اتاق جنگ» روایت های مسئولان سیاسی و اثرگذار در دوران جنگ از جمله «آیت الله هاشمی رفسنجانی»، «دکتر حسن روحانی»، «محسن رضایی» و چندتن از مسئولان سیاسی نظامی کشور است.