پوستر فیلم  پادشاه دزدان

پادشاه دزدان

.1ساعت و42دقیقه
فیلم «پادشاه دزدان» داستان گروهی از سارقان بازنشسته که قصد سرقت از منطقه جواهر فروشی لندن را دارند، چیزی که قرار است آخرین پیروزی مجرمانه آن ها باشد، خیلی زود به یک کابوس تبدیل می‌شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پادشاه دزدان

James Marsh
Joe Penhall
Benjamin Wallfisch
Jinx GodfreyNick Moore

خلاصه محتوا

فیلم «پادشاه دزدان» داستان گروهی از سارقان بازنشسته که قصد سرقت از منطقه جواهر فروشی لندن را دارند، چیزی که قرار است آخرین پیروزی مجرمانه آن ها باشد، خیلی زود به یک کابوس تبدیل می‌شود.