پوستر فیلم  پادشاه دزدان

پادشاه دزدان

King of Thieves

.1ساعت و42دقیقه
فیلم «پادشاه دزدان» داستان گروهی از سارقان بازنشسته که قصد سرقت از منطقه جواهر فروشی لندن را دارند، چیزی که قرار است آخرین پیروزی مجرمانه آن ها باشد، ...

تصاویر و جزییات فیلم پادشاه دزدان

 فیلم پادشاه دزدان
 فیلم پادشاه دزدان
 فیلم پادشاه دزدان
 فیلم پادشاه دزدان
 فیلم پادشاه دزدان

عوامل سازنده فیلم پادشاه دزدان

James Marsh
Joe Penhall
Benjamin Wallfisch
Jinx GodfreyNick Moore

درباره فیلم پادشاه دزدان

فیلم «پادشاه دزدان» داستان گروهی از سارقان بازنشسته که قصد سرقت از منطقه جواهر فروشی لندن را دارند، چیزی که قرار است آخرین پیروزی مجرمانه آن ها باشد، خیلی زود به یک کابوس تبدیل می‌شود.