پوستر فیلم  ما همه گناهکاریم

ما همه گناهکاریم

We Are All Sinners

فیلمایرانی
.1ساعت و26دقیقه
فیلم «ما همه گناهکاریم» داستان زندگی فردی به نام «فرهاد» است که برای درمان دخترش به پول زیادی احتیاج دارد و حاضر است برای تهیه این پول هر چیزی را بفرو...

تصاویر و جزییات فیلم ما همه گناهکاریم

 فیلم ما همه گناهکاریم
 فیلم ما همه گناهکاریم
 فیلم ما همه گناهکاریم
 فیلم ما همه گناهکاریم
 فیلم ما همه گناهکاریم

عوامل سازنده فیلم ما همه گناهکاریم

حسن ناظر
پیمان عباسی
حسن ناظر

درباره فیلم ما همه گناهکاریم

فیلم «ما همه گناهکاریم» داستان زندگی فردی به نام «فرهاد» است که برای درمان دخترش به پول زیادی احتیاج دارد و حاضر است برای تهیه این پول هر چیزی را بفروشد.