پوستر فیلم  ما همه گناهکاریم

ما همه گناهکاریم

فیلمایرانی
.1ساعت و26دقیقه
فیلم «ما همه گناهکاریم» داستان زندگی فردی به نام «فرهاد» است که برای درمان دخترش به پول زیادی احتیاج دارد و حاضر است برای تهیه این پول هر چیزی را بفروشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ما همه گناهکاریم

حسن ناظر
پیمان عباسی
حسن ناظر

خلاصه محتوا

فیلم «ما همه گناهکاریم» داستان زندگی فردی به نام «فرهاد» است که برای درمان دخترش به پول زیادی احتیاج دارد و حاضر است برای تهیه این پول هر چیزی را بفروشد.