جانی انگلیش بار دیگر ضربه می زند
بستن

جانی انگلیش بار دیگر ضربه می زند

Johnny English Strikes Again

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جانی انگلیش بار دیگر ضربه می زند
پیش نمایش

کارگردان: David Kerr

75
فارسی
6.2
فیلم «جانی انگلیش بار دیگر ضربه می زند» به دنبال یک حمله سایبری اطلاعات تمامی مامورین مخفی بریتانیا فاش می شود و جانی انگلیش که به تازگی بازنشسته شده دوباره برمی گردد تا عامل این حملات را پیدا کند.

عوامل سازنده فیلم جانی انگلیش بار دیگر ضربه می زند

William Davies
Howard Goodall
Mark Everson

فیلم‌های پیشنهادی