حاج مرزوق

Haj Marzoogh

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  حاج مرزوق

کارگردان: بابک مینایی

محصولایران
مستند «حاج مرزوق» روایت تاریخچه هیئت بزاز ها، اولین هیئت ایران است که در سال 1257 هجری قمری بر پا شد. در این مستند نحوه شکل گیری و تاسیس این هیئت بیان می شود.

عوامل سازنده مستند حاج مرزوق