داستان ناتمام یک حزب
بستن
پوستر فیلم  داستان ناتمام یک حزب

داستان ناتمام یک حزب

The Unfinished Story of a Party

مستندایرانی
.54دقیقه
مستند «داستان ناتمام یک حزب» روایتی است از فعالیت های حزب جمهوری اسلامی و اشاره به این که چطور این حزب مردمی شکل گرفت و در سال های ابتدایی انقلاب اسلا...

تصاویر و جزییات مستند داستان ناتمام یک حزب

 مستند داستان ناتمام یک حزب
 مستند داستان ناتمام یک حزب
 مستند داستان ناتمام یک حزب
 مستند داستان ناتمام یک حزب

عوامل سازنده مستند داستان ناتمام یک حزب

درباره مستند داستان ناتمام یک حزب

مستند «داستان ناتمام یک حزب» روایتی است از فعالیت های حزب جمهوری اسلامی و اشاره به این که چطور این حزب مردمی شکل گرفت و در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی فعالیت کرد.