پوستر فیلم  ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

.2ساعت و4دقیقه
فیلم «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی» داستان «ایندیانا جونز» پروفسور باستان‌ شناسی است که تلاش می کند اشیا قیمتی را به موزه ها بازگرداند. پدر او «دکتر جونز» متخصص قرون وسطی، در هنگام یافتن جام مقدس ناپدید می شود و «ایندیانا جونز» سعی می‌ کند با دنبال کردن سر نخ‌ هایی که از یادداشت‌ های پدرش به جا مانده، جای او را پیدا کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

عوامل سازنده فیلم ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

Steven Spielberg
Robert Watts
John Williams

خلاصه محتوا

فیلم «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی» داستان «ایندیانا جونز» پروفسور باستان‌ شناسی است که تلاش می کند اشیا قیمتی را به موزه ها بازگرداند. پدر او «دکتر جونز» متخصص قرون وسطی، در هنگام یافتن جام مقدس ناپدید می شود و «ایندیانا جونز» سعی می‌ کند با دنبال کردن سر نخ‌ هایی که از یادداشت‌ های پدرش به جا مانده، جای او را پیدا کند.