ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبیIndiana Jones and the Last Crusade

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

کارگردان: Steven Spielberg

محصولآمریکا
فیلم «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی» داستان «ایندیانا جونز» پروفسور باستان‌ شناسی است که تلاش می کند اشیا قیمتی را به موزه ها بازگرداند. پدر او «دکتر جونز» متخصص قرون و...
Robert Watts
John Williams
فیلم‌های پیشنهادی