ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

Indiana Jones and the Last Crusade

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

کارگردان: Steven Spielberg

محصولآمریکا
فیلم «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی» داستان «ایندیانا جونز» پروفسور باستان‌ شناسی است که تلاش می کند اشیا قیمتی را به موزه ها بازگرداند. پدر او «دکتر جونز» متخصص قرون وسطی، در هنگام یافتن جام مقدس ناپدید می شود و «ایندیانا جونز» سعی می‌ کند با دنبال کردن سر نخ‌ هایی که از یادداشت‌ های پدرش به جا م...

بازیگران فیلم ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

عوامل سازنده فیلم ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی

Robert Watts
John Williams

فیلم‌های پیشنهادی