بچه های ابدیEternal Children

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بچه های ابدی

کارگردان: پوران درخشنده

محصولایران
فیلم «بچه های ابدی» داستان «نگار» که در آستانه ازدواجش با «ایمان» است متوجه می شود که او تعهدی در زندگی خود دارد که نمی تواند آن را به خاطر ازدواج نادیده بگیرد. نگار دچا...