ناموجود

انسان و اسلحهHuman and Weapon‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  انسان و اسلحه

کارگردان: مجتبی راعی

محصولایران
نیروهای شناسایی یکی از تیپ های سپاه جهت حمله به مواضع و آزاد سازی مناطقی از خاک کشور مشغول شناسایی می شوند. عملیات مزبور توسط نیروهای نفوذی و ستون پنجم دشمن لو رفته و حمله آنها جهت تخمین امکانات و نفرات نیروهای ایرانی و هم چنین به منظور متوقف نمودن پیشروی سپاه ایران صورت می گیرد...
فیلم‌های پیشنهادی