پوستر فیلم  قهوه فرانسوی

قهوه فرانسوی

French Roast

انیمیشنفرانسه ای
.8دقیقه
انیمیشن کوتاه «قهوه فرانسوی» داستان یک تاجر است که وارد قهوه خانه ای شده و قهوه ای را سفارش می دهد اما متوجه می شود که کیف پولش را همراه خود نیاورده ا...

عوامل سازنده انیمیشن قهوه فرانسوی

Fabrice Joubert
Fabrice Joubert
Olivier Lliboutry
Nicolas Stretta

درباره انیمیشن قهوه فرانسوی

انیمیشن کوتاه «قهوه فرانسوی» داستان یک تاجر است که وارد قهوه خانه ای شده و قهوه ای را سفارش می دهد اما متوجه می شود که کیف پولش را همراه خود نیاورده است، در این حین گدایی وارد قهوه خانه شده و از او کمک مالی درخواست می کند و باعث اتفاقات جالبی در این داستان می شود.