لباس ماجراجویی
بستن

لباس ماجراجوییCostume Quest

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  لباس ماجراجویی
پیش نمایش

محصولآمریکا
انیمیشن سریالی «لباس ماجراجویی» ماجرای کودکانی که در مقابل نیروهای تاریکی که در سایه شهر کمین کرده اند، آن ها برای غلبه بر موانع و رسیدن به اهدافشان باید یاد بگیرند که قدرت جادویی لباس ها را به دست آورند و به آن ها تسلط داشته باشند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر