لباس ماجراجویی
بستن
پوستر فیلم  لباس ماجراجویی

لباس ماجراجویی

Costume Quest

.23دقیقه
انیمیشن سریالی «لباس ماجراجویی» ماجرای کودکانی که در مقابل نیروهای تاریکی که در سایه شهر کمین کرده اند، آن ها برای غلبه بر موانع و رسیدن به اهدافشان ...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

تصاویر و جزییات سریال لباس ماجراجویی

عوامل سازنده سریال لباس ماجراجویی

درباره سریال لباس ماجراجویی

انیمیشن سریالی «لباس ماجراجویی» ماجرای کودکانی که در مقابل نیروهای تاریکی که در سایه شهر کمین کرده اند، آن ها برای غلبه بر موانع و رسیدن به اهدافشان باید یاد بگیرند که قدرت جادویی لباس ها را به دست آورند و به آن ها تسلط داشته باشند.