پوستر فیلم  پدر پسری

پدر پسری

سریالایرانی
.54دقیقه
سریال «پدر پسری» داستان جوانی به نام «حامد» دانشجوی پرتلاشی که متوجه می ‌شود تنها یک ماه برای تحویل پایان ‌نامه خود فرصت دارد و این ماجرا او را درگیر اتفاقاتی تلخ و شیرین می‌ کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال پدر پسری

خلاصه محتوا

سریال «پدر پسری» داستان جوانی به نام «حامد» دانشجوی پرتلاشی که متوجه می ‌شود تنها یک ماه برای تحویل پایان ‌نامه خود فرصت دارد و این ماجرا او را درگیر اتفاقاتی تلخ و شیرین می‌ کند.