گربه ها و هلو شهرCats and Peachtopia

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گربه ها و هلو شهر

کارگردان: Gary Wang

محصولچین
انیمیشن «گربه ها و هلو شهر» داستان گربه ای است که به همراه پسرش در یک آپارتمان زندگی می کند. اما زمانی که پسرش برای یافتن بهشت پا به دنیای بیرون می گذارد او نیز مجبور می ...
Zhou YuYe Yuan
Gary Wang
Haowei Guo
Ji Zhao
فیلم‌های پیشنهادی