پوستر فیلم  دانستنیها

دانستنیها

Danestaniha

.5دقیقه
مستند «دانستنیها» عنوان سریالی است که در هر قسمت با زبانی ساده چگونگی ساخت وسایل مورد نیاز انسان ها در زندگی را بازگو می کند.
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال دانستنیها

 سریال دانستنیها
 سریال دانستنیها
 سریال دانستنیها
 سریال دانستنیها
 سریال دانستنیها

عوامل سازنده سریال دانستنیها

یلدا کاسبی

درباره سریال دانستنیها

مستند «دانستنیها» عنوان سریالی است که در هر قسمت با زبانی ساده چگونگی ساخت وسایل مورد نیاز انسان ها در زندگی را بازگو می کند.