ناموجود

33 سال سکوت 33 Years of Silence

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  33 سال سکوت

کارگردان: حسین شمقدری

محصولایران
ابوالفضل دوزنده از جانبازان جنگ تحمیلی است که به دلیل عدم حمایت های مالی و درمانی در داخل کشور، به آلمان پناهنده شده و از امکانات درمانی رایگان این کشور استفاده می کند؛ اما همچنان معتقد به نظام است و به رهبری ارادت دارد. در فیلم، دیگر جانبازانی که به دلایل مشابه ساکن آلمان هستند نیز، نمایش داده می شود...
محمدحسن مددی
فیلم‌های پیشنهادی