پوستر فیلم  ایپ من 2: افسانه متولد می شود

ایپ من 2: افسانه متولد می شود

.1ساعت و27دقیقه
در فیلم «افسانه متولد می شود: ایپ من» استاد ایپ ناچار است در مقابل دشمنان خود مقاومت کند و با آن‌ ها وارد مبارزه شود تا پیروز شود، اما این ‌بار او در کنار مبارزاتش یک رابطه عاشقانه را نیز دنبال می‌کند.

بازیگران فیلم ایپ من 2: افسانه متولد می شود

عوامل سازنده فیلم ایپ من 2: افسانه متولد می شود

Herman Yau
Erica Lindbeck
Jan Hung Mak

خلاصه محتوا

در فیلم «افسانه متولد می شود: ایپ من» استاد ایپ ناچار است در مقابل دشمنان خود مقاومت کند و با آن‌ ها وارد مبارزه شود تا پیروز شود، اما این ‌بار او در کنار مبارزاتش یک رابطه عاشقانه را نیز دنبال می‌کند.