افسانه متولد می شود: ایپ منThe Legend Is Born: Ip Man

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  افسانه متولد می شود: ایپ من

کارگردان: Herman Yau

محصولهنگ کنگ
در فیلم «افسانه متولد می شود: ایپ من» استاد ایپ ناچار است در مقابل دشمنان خود مقاومت کند و با آن‌ ها وارد مبارزه شود تا پیروز شود، اما این ‌بار او در کنار مبارزاتش یک راب...
Erica Lindbeck
Jan Hung Mak