پوستر فیلم  پشت و رو

پشت و رو

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و28دقیقه
انیمیشن «پشت و رو» داستان« رایلی» دختری کوچکی که داره بزرگ میشه. کسی که با شروع کار پدرش در سن فرانسیسکو از زندگی غرب میانهٔ خود جدا شده است، مانند همهٔ ما، او هم توسط احساسات خود کنترل می شود، لذت، ترس، خشم و نفرت. این احساسات در مرکز ذهن رایلی به عنوان شخصیت‌هایی زندگی می‌کنند و صاحب خود را در زندگی روزمره خود راهنمایی می‌کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن پشت و رو

Jonas Rivera
Michael Giacchino
Kevin Nolting

خلاصه محتوا

انیمیشن «پشت و رو» داستان« رایلی» دختری کوچکی که داره بزرگ میشه. کسی که با شروع کار پدرش در سن فرانسیسکو از زندگی غرب میانهٔ خود جدا شده است، مانند همهٔ ما، او هم توسط احساسات خود کنترل می شود، لذت، ترس، خشم و نفرت. این احساسات در مرکز ذهن رایلی به عنوان شخصیت‌هایی زندگی می‌کنند و صاحب خود را در زندگی روزمره خود راهنمایی می‌کنند.