پشت و روInside Out

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پشت و رو

محصولآمریکا
رشد کردن می تواند مانند جاده ای پر دست انداز باشد و "رایلی" هم از این قضیه مستثنی نیست. کسی که با شروع کار پدرش در سن فرانسیسکو از زندگی غرب میانهٔ خود جدا شده است، مانند همهٔ ما، او هم توسط احساسات خود کنترل می شود، لذت، ترس، خشم و نفرت. این احساسات در مرکز ذهن رایلی به عنوان شخصیت‌هایی در این انیمیشن زندگی می‌کنند و صاحب خود را در زندگی روزمره خود راهنمایی می‌کنند.
Jonas Rivera
Kevin Nolting
فیلم‌های پیشنهادی