آزادراهThe Freeway

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آزادراه

کارگردان: عباس رافعی

محصولایران
فیلم «آزادراه» حکایت زندگی جوانی است که برای تحصیل در حوزه به قم و تهران آمده و با دختری به نام «پریسا» نامزد کرده است ولی برادر نامزدش مرتکب قتلی می‌ شود که او را هم ناخ...