پوستر فیلم  آزادراه

آزادراه

The Freeway

فیلمایرانی
.1ساعت و31دقیقه
فیلم «آزادراه» حکایت زندگی جوانی است که برای تحصیل در حوزه به قم و تهران آمده و با دختری به نام «پریسا» نامزد کرده است ولی برادر نامزدش مرتکب قتلی می‌...

عوامل سازنده فیلم آزادراه

درباره فیلم آزادراه

فیلم «آزادراه» حکایت زندگی جوانی است که برای تحصیل در حوزه به قم و تهران آمده و با دختری به نام «پریسا» نامزد کرده است ولی برادر نامزدش مرتکب قتلی می‌ شود که او را هم ناخواسته وارد ماجرا می کند.