پوستر فیلم  دنیا

دنیا

Donya

فیلمایرانی
.1ساعت و43دقیقه
فیلم «دنیا» داستان دختری به همین نام است که برای باز پس گیری منزل پدری خود که در اختیار فردی به نام «عنایت خان» است، وارد ایران می شود. در این میان «ع...

عوامل سازنده فیلم دنیا

منوچهر مصیری
علی اکبر مزینانی
نازنین مفخم

درباره فیلم دنیا

فیلم «دنیا» داستان دختری به همین نام است که برای باز پس گیری منزل پدری خود که در اختیار فردی به نام «عنایت خان» است، وارد ایران می شود. در این میان «عنایت خان» عاشق «دنیا» شده و برای رسیدن به او دست به هر کاری می زند.