چای جوشیدهBoiled Tea

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  چای جوشیده

محصولایران
فیلم کوتاه «چای جوشیده» اعضای خانواده آقا «محمود» در تدارک برگزاری جشن تولد «سمانه»، دختر کوچک خانواده هستند که حضور یک بسته چای شرایط را تغییر می‌ دهد.
حسین دارابی