پوستر فیلم  داگ از برق جدا می شود

داگ از برق جدا می شود

Doug Unplugs

.22دقیقه
انیمیشن «داگ از برق جدا می شود» درباره رباتی به نام «داگ» است که احساس می‌ کند زندگی‌ اش باید همانند انسان ها باشد. در حالی که تمام ربات ها میبایست به...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال داگ از برق جدا می شود

 سریال داگ از برق جدا می شود
 سریال داگ از برق جدا می شود
 سریال داگ از برق جدا می شود
 سریال داگ از برق جدا می شود
 سریال داگ از برق جدا می شود

عوامل سازنده سریال داگ از برق جدا می شود

Michael Pattison
Matt Barrios

درباره سریال داگ از برق جدا می شود

انیمیشن «داگ از برق جدا می شود» درباره رباتی به نام «داگ» است که احساس می‌ کند زندگی‌ اش باید همانند انسان ها باشد. در حالی که تمام ربات ها میبایست به برق متصل باشند، داگ کنجکاو از برق جدا می شود و با بهترین دوست خود «اما» وارد دنیای انسان ها شده و می خواهد تجربه های فراوانی را به دست آورد.