ناموجود

شهر زیباThe Beautiful City

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شهر زیبا

کارگردان: اصغر فرهادی

محصولایران
در کانون اصلاح و تربیت «شهر زیبا» نوجوانان زندانی با خواست اعلا جمع می شوند تا هجدهمین سالروز تولد اکبر را جشن بگیرند. اکبر متهم است دو سال پیش دختری را کشته و حالا زمان قصاص اوست.
فیلم‌های پیشنهادی