پوستر فیلم  به رنگ خاک

به رنگ خاک

سریالایرانی
.42دقیقه
سریال «به رنگ خاک» داستان زندگی مردی است به نام «مهرداد» که در جزیره هرمز به کار آموزش غواصی مشغول است. دلباخته دختر ناخدا «جمات» است ولی ناخدا مخالف جدی ازدواج این دو است. از سوی دیگر گروهی خلافکار به شدت در پی یافتن مهرداد هستند و او نیز هر روز برای یافتن عتیقه ای به زیر آب رفته و غواصی می‌ کند.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

سریال «به رنگ خاک» داستان زندگی مردی است به نام «مهرداد» که در جزیره هرمز به کار آموزش غواصی مشغول است. دلباخته دختر ناخدا «جمات» است ولی ناخدا مخالف جدی ازدواج این دو است. از سوی دیگر گروهی خلافکار به شدت در پی یافتن مهرداد هستند و او نیز هر روز برای یافتن عتیقه ای به زیر آب رفته و غواصی می‌ کند.