پوستر فیلم  دایو

دایو

Dive

فیلم کوتاهایرانی
.21دقیقه
مستند «دایو» روایت‌ گر نحوه اسارت یکی از شهدای غواص دفاع مقدس است که در محاصره‌ ی نیرو های عراقی پس از اتفاقات تلخ و عجیب به شهادت می‌ رسد.

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه دایو

 فیلم کوتاه دایو
 فیلم کوتاه دایو
 فیلم کوتاه دایو
 فیلم کوتاه دایو
 فیلم کوتاه دایو

بازیگران فیلم کوتاه دایو

عوامل سازنده فیلم کوتاه دایو

درباره فیلم کوتاه دایو

مستند «دایو» روایت‌ گر نحوه اسارت یکی از شهدای غواص دفاع مقدس است که در محاصره‌ ی نیرو های عراقی پس از اتفاقات تلخ و عجیب به شهادت می‌ رسد.