از ساقه تا صدر

From The Stem To The Top

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  از ساقه تا صدر

کارگردان: امیر مهریزدان

محصولایران
مستند «از ساقه تا صدر» به زندگی پر فراز و نشیب «علی موسوی گرمارودی» پرداخته است. این مستند روایت زندگی ایشان را از مبارزات علیه رژیم شاه تا سرودن اشعار انقلابی و مسئولیت های بعد از انقلاب برررسی کرده است.

عوامل سازنده مستند از ساقه تا صدر