پوستر فیلم  از ساقه تا صدر

از ساقه تا صدر

From The Stem To The Top

مستندایرانی
.49دقیقه
مستند «از ساقه تا صدر» به زندگی پر فراز و نشیب «علی موسوی گرمارودی» پرداخته است. این مستند روایت زندگی ایشان را از مبارزات علیه رژیم شاه تا سرودن اشعا...

تصاویر و جزییات مستند از ساقه تا صدر

 مستند از ساقه تا صدر
 مستند از ساقه تا صدر
 مستند از ساقه تا صدر
 مستند از ساقه تا صدر
 مستند از ساقه تا صدر

عوامل سازنده مستند از ساقه تا صدر

درباره مستند از ساقه تا صدر

مستند «از ساقه تا صدر» به زندگی پر فراز و نشیب «علی موسوی گرمارودی» پرداخته است. این مستند روایت زندگی ایشان را از مبارزات علیه رژیم شاه تا سرودن اشعار انقلابی و مسئولیت های بعد از انقلاب برررسی کرده است.