پلی لیست بیمارستان
بستن
پوستر فیلم  پلی لیست بیمارستان

پلی لیست بیمارستان

.1ساعت و14دقیقه
سریال «پلی لیست بیمارستان» داستان پنج دوست صمیمی است که همگی در سال 1999 وارد دانشکده علوم پزشکی شده و در بیمارستانی مشغول به خدمت رسانی می شوند. این پنج پزشک که دوستانی 20 ساله هستند بر اثر حادثه ای، درگیر ماجراهایی پیچیده می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال پلی لیست بیمارستان

won- ho shin
woo-jung lee

خلاصه محتوا

سریال «پلی لیست بیمارستان» داستان پنج دوست صمیمی است که همگی در سال 1999 وارد دانشکده علوم پزشکی شده و در بیمارستانی مشغول به خدمت رسانی می شوند. این پنج پزشک که دوستانی 20 ساله هستند بر اثر حادثه ای، درگیر ماجراهایی پیچیده می شوند.