پلی لیست بیمارستان
بستن
پوستر فیلم  پلی لیست بیمارستان

پلی لیست بیمارستان

Hospital Playlist

.1ساعت و14دقیقه
سریال «پلی لیست بیمارستان» داستان پنج دوست صمیمی است که همگی در سال 1999 وارد دانشکده علوم پزشکی شده و در بیمارستانی مشغول به خدمت رسانی می شوند. این ...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال پلی لیست بیمارستان

عوامل سازنده سریال پلی لیست بیمارستان

won- ho shin
woo-jung lee

درباره سریال پلی لیست بیمارستان

سریال «پلی لیست بیمارستان» داستان پنج دوست صمیمی است که همگی در سال 1999 وارد دانشکده علوم پزشکی شده و در بیمارستانی مشغول به خدمت رسانی می شوند. این پنج پزشک که دوستانی 20 ساله هستند بر اثر حادثه ای، درگیر ماجراهایی پیچیده می شوند.