پوستر فیلم  هشت بهانه کوچک برای یادآوری

هشت بهانه کوچک برای یادآوری

Eight little excuses to remembering

مستندایرانی
.43دقیقه
مستند «هشت بهانه کوچک برای یادآوری» به بررسی ابعاد شخصیتی «امام موسی صدر» می‌ پردازد و در مصاحبه با برخی از نزدیکان و علاقه‌مندان به آثار ایشان، برخی ...

تصاویر و جزییات مستند هشت بهانه کوچک برای یادآوری

 مستند هشت بهانه کوچک برای یادآوری
 مستند هشت بهانه کوچک برای یادآوری
 مستند هشت بهانه کوچک برای یادآوری
 مستند هشت بهانه کوچک برای یادآوری
 مستند هشت بهانه کوچک برای یادآوری

عوامل سازنده مستند هشت بهانه کوچک برای یادآوری

درباره مستند هشت بهانه کوچک برای یادآوری

مستند «هشت بهانه کوچک برای یادآوری» به بررسی ابعاد شخصیتی «امام موسی صدر» می‌ پردازد و در مصاحبه با برخی از نزدیکان و علاقه‌مندان به آثار ایشان، برخی از ویژگی‌ های فردی و اجتماعی ایشان را نیز تشریح می‌ کند.