پوستر فیلم  عشق

عشق

.2ساعت و3دقیقه
فیلم «عشق» روایتی دردناک از زوج سالخورده‌ ای است که به علت کهولت سن دچار زوال عقلی شده‌ اند. «جرجز» و «آنه» هر دو آن ها معلم موسیقی بازنشسته هستند. دخترشان آهنگ ساز است و به همراه همسرش در خارج از کشور زندگی می کند. روزی آنه دچار یک حمله قلبی می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم عشق

Michael Haneke
Michael Haneke
Cécile Lenoir

خلاصه محتوا

فیلم «عشق» روایتی دردناک از زوج سالخورده‌ ای است که به علت کهولت سن دچار زوال عقلی شده‌ اند. «جرجز» و «آنه» هر دو آن ها معلم موسیقی بازنشسته هستند. دخترشان آهنگ ساز است و به همراه همسرش در خارج از کشور زندگی می کند. روزی آنه دچار یک حمله قلبی می شود.