پوستر فیلم  خدا نزدیک است

خدا نزدیک است

God Is Close

فیلمایرانی
.1ساعت و22دقیقه
فیلم «خدا نزدیک است» داستان آقا «رضا» که با موتور مسافرکشی می‌ کنه. او در نگاه اهالی شیرین عقل است، لیکن در باطن جوانی با عاطفه و مهربان و برخوردار از...

تصاویر و جزییات فیلم خدا نزدیک است

 فیلم خدا نزدیک است
 فیلم خدا نزدیک است
 فیلم خدا نزدیک است
 فیلم خدا نزدیک است
 فیلم خدا نزدیک است

عوامل سازنده فیلم خدا نزدیک است

علی وزیریان
جواد نوروزبیگی
علی وزیریان
حسن حسن دوست

درباره فیلم خدا نزدیک است

فیلم «خدا نزدیک است» داستان آقا «رضا» که با موتور مسافرکشی می‌ کنه. او در نگاه اهالی شیرین عقل است، لیکن در باطن جوانی با عاطفه و مهربان و برخوردار از سلامت کامل ذهنی است. در نزدیکی محل زندگی رضا، روستای کوچکی است که بخشی از جاده آن در مسیر سیل ویران شده است. اهالی برای تردد به آنجا ناچارند با موتورهای مسافرکش و از راه جنگلی عبور کنند همین باعث ایجاد اتفاقات جالبی برای رضا میشه.