خدا نزدیک استGod Is Close

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خدا نزدیک است

کارگردان: علی وزیریان

محصولایران
رضا با موتور مسافرکشی می‌ کند. او در نگاه اهالی شیرین عقل است، لیکن در باطن جوانی با عاطفه و مهربان و برخوردار از سلامت کامل ذهنی است. در نزدیکی محل زندگی رضا، روستای کوچکی است که بخشی از جاده آن در مسیر سیل ویران شده است. اهالی برای تردد به آنجا ناچارند با موتورهای مسافرکش و از راه جنگلی عبور کنند. در همین ایام، لیلا معلم جدید روستا از راه می‌ رسد و برای رفتن به مدرسه ناچار می‌ شود با موتور سفر کند. رضا دلباخته لیلا شده، رفته رفته احوالاتش به گونه‌ ای تغییر می‌ یابد که مادرش او را برای شفا به امامزاده می‌برد.
جواد نوروزبیگی
علی وزیریان
حسن حسن دوست
فیلم‌های پیشنهادی