خدا نزدیک استGod Is Close

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خدا نزدیک است

کارگردان: علی وزیریان

محصولایران
فیلم «خدا نزدیک است» داستان آقا «رضا» که با موتور مسافرکشی می‌ کنه. او در نگاه اهالی شیرین عقل است، لیکن در باطن جوانی با عاطفه و مهربان و برخوردار از سلامت کامل ذهنی است...
جواد نوروزبیگی
علی وزیریان
حسن حسن دوست