پوستر فیلم  دختر شیرین

دختر شیرین

Sweet Girl

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «دختر شیرین» داستان مردی است که بعد از فوت همسرش با خودش عهد می بندد تا از دخترش محافظت کند و از کسانی که باعث از دست دادن همسرش شده اند، انتقام ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم دختر شیرین

 فیلم دختر شیرین
 فیلم دختر شیرین
 فیلم دختر شیرین
 فیلم دختر شیرین
 فیلم دختر شیرین

عوامل سازنده فیلم دختر شیرین

درباره فیلم دختر شیرین

فیلم «دختر شیرین» داستان مردی است که بعد از فوت همسرش با خودش عهد می بندد تا از دخترش محافظت کند و از کسانی که باعث از دست دادن همسرش شده اند، انتقام بگیرد.