ناموجود

فصل پنجمThe Fifth Season

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  فصل پنجم

کارگردان: رفیع پیتز

محصولایران
مهربانو از طایفه جمال وندی‌ها قرار است با کرامت از طایفه کمال وندی‌ها ازدواج کند اما در حین مراسم کرامت رو به همهٔ میهمانان می‌گوید که مهربانو بدون شیربها همسر او می‌شود و مهربانو این حرف را به عنوان تحقیری برای جمال وندی‌ها می‌داند و مراسم به هم می‌خورد و پیر بابا بزرگ ده که مهربانو را برای این ازدواج راضی کرده بود از ناراحتی برهم خوردن عروسی فوت می‌کند...
فیلم‌های پیشنهادی