پوستر فیلم  قلم مو: داستان یک روباه

قلم مو: داستان یک روباه

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «قلم مو: داستان یک روباه» داستان یک روباه نقاش می باشد که به همسایه اش علاقه دارد ولی علاقه اش را پنهان می کند، در این حین نقاشی های دیگرش زنده می شوند و تلاش می کنند تا او را از راه دیگری قانع کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن قلم مو: داستان یک روباه

Willi AntonFaustina Arriola

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «قلم مو: داستان یک روباه» داستان یک روباه نقاش می باشد که به همسایه اش علاقه دارد ولی علاقه اش را پنهان می کند، در این حین نقاشی های دیگرش زنده می شوند و تلاش می کنند تا او را از راه دیگری قانع کنند.