پوستر فیلم  قلم مو: داستان یک روباه

قلم مو: داستان یک روباه

Brush A Fox Tale

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن کوتاه «قلم مو: داستان یک روباه» داستان یک روباه نقاش می باشد که به همسایه اش علاقه دارد ولی علاقه اش را پنهان می کند، در این حین نقاشی های دیگ...

تصاویر و جزییات انیمیشن قلم مو: داستان یک روباه

 انیمیشن قلم مو: داستان یک روباه
 انیمیشن قلم مو: داستان یک روباه
 انیمیشن قلم مو: داستان یک روباه
 انیمیشن قلم مو: داستان یک روباه
 انیمیشن قلم مو: داستان یک روباه

عوامل سازنده انیمیشن قلم مو: داستان یک روباه

Willi AntonFaustina Arriola

درباره انیمیشن قلم مو: داستان یک روباه

انیمیشن کوتاه «قلم مو: داستان یک روباه» داستان یک روباه نقاش می باشد که به همسایه اش علاقه دارد ولی علاقه اش را پنهان می کند، در این حین نقاشی های دیگرش زنده می شوند و تلاش می کنند تا او را از راه دیگری قانع کنند.