پوستر فیلم  اسرار زندان ابوسلیم

اسرار زندان ابوسلیم

Asrare Zendaneh abu Salim

مستندایرانی
.40دقیقه
مستند «اسرار زندان ابوسلیم» از شروع انقلاب «17 فوریه» در لیبی است. در این زمان نام مکانی بر سر زبان ها افتاد. مکانی که اسرار مخوفی را در خود محبوس داش...

عوامل سازنده مستند اسرار زندان ابوسلیم

سید سلیم غفوری
یاسر قدسی

درباره مستند اسرار زندان ابوسلیم

مستند «اسرار زندان ابوسلیم» از شروع انقلاب «17 فوریه» در لیبی است. در این زمان نام مکانی بر سر زبان ها افتاد. مکانی که اسرار مخوفی را در خود محبوس داشت. «زندان ابوسلیم» نمادی از حبس یک ملت در زندانی به وسعت مرز های لیبی بود.